Myytäviä kirjoja
  Etusivu Yhdistys Historia Kirkkoveneet Ruoveden Joulu Myytävät julkaisut Kuvagalleria Liity jäseneksi Yhteystiedot  
 
<< Takaisin
Kirjat
 
- Maatalous - Ruokamme lähde
- Muistoja evakko­taipaleilta
- Ruoveden Oriyhdistys
- Metsien miesten kertomaa
- Ruoveden seudun vihreä kulta
- Muistiinpanoja Ruo­veden rantakylästä
- Kakarasta kahden­siin­kymmeniin
- Muroleen kanava
- Aikaisempien aikojen muistoa Ruovedeltä
- Pojjaat om poikia
- Runeberg - Ruovesi
- Runoilijan tien varrelta
Harvinaisuuksia
 
- Vanhan Ruoveden alueen pitäjännimet
- Vanhan Ruoveden kunnanvaakunat
- Hakemistot
- Lauluja
   
   
Kirjojen postimyynti tapahtuu sähköpostin välityksellä osoitteesta veliveikko(-a-)elisanet.fi tai puhelimitse numerosta 040 732 8488. Posti­myynnissä kirjojen hintaan lisätään postikulut. Kirjoja myydään myös Ruoveden Noitakäräjien aikaan käräjätorilla. Kotiseutuyhdistys ei ole arvonlisäverovelvollinen.

/\-merkillä pääset sivun alkuun.

Maatalous - Ruokamme lähde Maatalous – Ruokamme lähde
Toimittanut Takala Mauno. 2009.
204 sivua. Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry:n maa- ja metsäperinneryhmän kustanne. Hinta 1 euroa.

Maatalous – Ruokamme lähde on läpileikkaus Suomen pienviljelijä­valtaisen maa­talouden kehitykseen. Kirjassa luodaan katsaus suomalaisen maa­talouden historiaan. Teos on kuvaus yhden tilan ja suvun vaiheista neljän sukupolven aikana taks­värkki­ajan torpparista tilan­pitäjäksi EU-Suomeen. Kirjassa on myös kuvaus siirtoväen kokemuksista asutus­toiminnan alku­vaiheista aina nyky­päivään asti. /\

Ruoveden Oriyhdistys   Ruoveden Oriyhdistys 1907–2007
Takala Mauno. 2007. 131 sivua. Ruoveden Ori­yhdistyksen kustanne. Hinta 1 euroa.

Teos on vuonna 1907 perustetun Ruoveden Ori­yhdistyksen historiikki. Kirjassa luodaan katsaus suomen­hevosen jalostuksen historiaan, kerrotaan Ruoveden Ori­yhdistyksen perus­tamis­vaiheista ja yhdistyksen tarkoituksesta.  Kirjassa käsitellään perusteellisesti hevosten kilpa-ajon ja näyttely­toiminnan historiaa Ruovedellä sekä esitellään yhdistyksen omistamat kanta­kirja­oriit Hyvän Heimo, Mora, Visu, Jim ja Riuska ja niiden saavutukset. /\

Metsien miesten kertomaa   Metsien miesten kertomaa
Hirsilä Mauno. 2003. 228 sivua. Ruoveden metsäperinne­työryhmän kustanne. Hinta 5 euroa.

Puu on ollut Ruoveden elin­keino­elä­män keskeinen tukijalka. Vuosi­kym­me­nien kuluessa hakkuu­tavat, työ- ja kuljetus­välineet ovat muuttuneet aivan toisen­laisiksi kuin 1940- ja 1950-luvulla käytössä olleet. Metsä­perinteen säilyt­tä­miseksi on tähän kirjaan kerätty yhdek­sältä kirjoittajalta tekstejä, joiden kautta tieto menneistä, kovia ponnis­tuk­sia vaati­neista työ­menetelmistä siirtyy jälki­polville. ”Metsien miesten kerto­maa” kirja kertoo elävästi ja työn­lähei­sesti niistä, tunnoista joita met­sien mie­het ovat raskaassa työs­sään kokeneet. /\

Muistiinpanoja Ruoveden rantakylästä   Muistiinpanoja Ruoveden Rantakylästä
Sven E. Lindqvist. 1998. 182 sivua. Kustantaja Ruoveden koti­seutu­yhdistys ry. Hinta 1 euroa.

Lehtori Sven E. Lindqvist kuvaa vuonna 1998 ilmestyneessä kirjassaan Ruoveden Tuuhos­kylään kuuluvan Ranta­kylän tapahtumia ja elämää vuosi­kymmenien saatossa. Vaikka kirjaa ei ole kirjoitettu Ranta­kylän historiaksi, kokeneen tutkijan ottein kirjoitettu teksti selvittelee myös kylän vaiheita aina 1700-luvun lopulta lähtien. Samalla teos kertoo seikka­peräisesti alueen loma-asutuksen muotou­tu­misesta. Kirjassa on runsas kuvitus. /\

Kakarasta kahdensiinkymmeniin   Kakarasta kahdeksiinkymmeniin
Asunta Mikko. 1994. 205 sivua. Kustantaja Mikko Asunta. Hinta 5 €.

Mikko Asunnan, ruoveteläisen talon­pojan, talous­neuvoksen ja kansan­edustajan muistelmat hänen pitkältä elämän­taipaleeltaan sisältävät lapsuus­ajan kuvia ja eloisaa kansan­tieteellisestikin kiinnostavaa maa­seu­dun elämän­piirin kuvausta. Kirjoittajan miehuus­vuosia hallitsevat sodat. Muis­tel­mat tuovat esiin monta ruoveteläis­tarinaa sotavuosilta. Keski-iän vuodet kuluvat politiikan valta­kentillä suomettu­neessa isän­maassa. Kirjoittaja on istunut 18 valtio­päivät kokoomuksen kansan­edustajana. Mikko Asunta kuvaa kirjassaan myös tekemiään ulko­maan­matkoja. Etenkin Namibian-kokemuk­sissa umpeutuu eräs kaari, lapsuu­dessa syttynyt lähetys­kipinä. /\

Muroleen kanava   Muroleen kanava – Näsijärven helmi
Suhonen Martti. 1986. 94 sivua. Kustantaja Ruoveden Sanoma­lehti Oy. Hinta 1 euroa.

Martti Suhosen kirjoittama kirja Muro­leen kanavasta ja kanavan­seudusta.Teoksessa käsitellään alueen asutuksen ja väestön historiaa. Tärkeä osuus on liikenteen ja matkailun kehityksellä sekä alueen elin­keinoilla. Kirjassa esitellään myös kanavan­seudulla vaikuttaneita eri taiteen­alojen edus­tajia. Kirjassa on käytetty runsaasti historiallisia valokuvia ja kartta­piirroksia. /\

Aikaisempien aikojen muistoa Ruovedeltä   Aikaisempien aikojen muistoa Ruovedeltä
Luutonen, Ahto 1973. 142 sivua. Kustantaja Ruoveden Sanomalehti Oy. Hinta 1 euroa.

Puutarhuri ja kansan­perinteen tallentaja Ahto Luutosen kansan­tieteellisiä kertomuksia. Kirjoituksissa on tallennettuna laajalti ruoveteläisiä perinnettä. Arkisen elämän­menon kuvaamisen lisäksi tarinoissa tarkas­tellaan paikan­nimiä ja sanontoja. Kirjassa kerrotaan haltioista ja kummituksista sekä vanhan perinteen väistymisestä. Luodaan henkilö­kuvia kansan­persoonallisuuksista ja kuuluisista vieraista. /\

Pojjaat om poikia   Pojjaat om poikia
Vasama Yrjö. 1982. 116 sivua. Kustantaja Ruoveden Kotiseutu ja Museoyhdistys r.y. Hinta 1 euroa.

Yrjö Vasama on tuottelias kirjailija, jonka tuotannossa merkittävä osa on koti­seutu­kirjoilla. Tässä Ruoveden murteella kirjoitetussa teoksessa hän palaa lapsuutensa maisemiin Ruoveden Pekkalaan.  ”Pojjaat om poikia” -kirjan tarinat kertovat millaista elämänmeno oli ennen ensimmäistä maailman­sotaa syrjäisessä Ruoveden kylässä ja millaiselta se näytti poikasen silmin katsottuna. Kirjassa on Leena Männyn piirros­kuvitus. /\

Runeberg - Ruovesi   Runeberg – Ruovesi
Muistojulkaisusarjan osa I, 1954.
35 sivua. Kustantaja Ruoveden Sanomalehti Oy. Hinta 1 euroa.

Perusteos kansallis­runoilija J.L. Runebergin vaiheista Ruovedellä ja kaikesta siitä, mitä paikka­kunnalla on hänen nimeensä liitetty. Teoksen ovat kirjoittaneet aikansa parhaat Ruoveden historian tuntijat Heikki Asunta, Einar Palmén ja Lauri Meri­salo. Esipuhe on Edwin Linko­miehen. Kuvituksena on käytetty historiallisia Ruovesi-valokuvia ja R.W. Ekmanin, Albert Edelfeltin ja Louis Sparren piirroksia. /\

Runoilijan tien varrelta   Runoilijan tien varrelta – kirjailijoita Ruovedellä
Muistojulkaisusarjan osa III, 1956.
67 sivua. Kustantaja Ruoveden Sanomalehti Oy. Hinta 1 euroa.

Muisto­julkaisusarjan kolmannessa osassa esitellään Ruo­veden omia kirjailijoita sekä useita kirjoittajia, jotka ovat olleet kesä­ruoveteläisiä tai muuten vaikuttaneet siihen kirjalliseen kuvaan, mikä Ruovedessä välittyy. Teoksessa mainittuja kirjoittajia ovat mm. Sakari Topelius, Ilmari Kianto, F. E. Sillan­pää. Laajemman tarkastelun kohteina ovat Ruoveden omat kirjailijat Heikki Asunta, Eero Havas ja Yrjö Vasama. /\

 

 
 
 
     
         
 
 
Ruoveden Kotiseutuyhdistys ry